tu jesteś:

Warunki korzystania z serwisu

Korzystanie z serwisu

Z naszego serwisu korzystać można bez podawania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem korzystania z naszych stron internetowych za wyjątkiem sytuacji, w których może okazać się to konieczne do wglądu treści, zastrzeżonych zgodnie z przepisami prawa dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu.

Odsyłacze i linki

Animedica polska zaznacza że linki do innych stron zamieszczone na naszym serwisie w momencie ich umieszczania nie zawierały treści niezgodnych z prawem. Animedica Polska nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły stan treści umieszczonych na tych serwisach ani na serwisach powiązanych.

W związku z tym nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Dotyczy to wszystkich linków i odniesień a także wpisów w księdze gości, a także wpisów umieszczonych na forach internetowych.

Prawa autorskie

Zawartość witryny jest strzeżona prawem autorskim. Wszelkie prawa do tych treści są zastrzeżone.

Prawa autorskie do umieszczania treści na stronie pozostają wyłącznie w Polska Sp. Z. o. o .Powielanie treści, zdjęć, plików video i wszelkich innych umieszczonych na stronie jest zabronione.Wszelkie teksty, zdjęcia i inne media zmieszczone na stronie są umieszczone za wiedzą i zgodą autorów.

Twoja prywatnosc i ochrona danych osobowych

Twoje zadowolenie jest naszym priorytetem. AniMedica Polska dba o ochronę prywatności i danych osobowych. Deklarujemy korzystanie z tych danych tylko w celach biznesowych tj. zwiększając trafność naszej ofert w stosunku do Państwa. Dane osobowe nie zostają przekazane osobom trzecim bez wiedzy tej osoby.

Z naszego serwisu korzystać można bez podawania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem korzystania z naszych stron internetowych za wyjątkiem sytuacji, w których może okazać się to konieczne do wglądu treści, zastrzeżonych zgodnie z przepisami prawa dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu.

Auf unseren Internetseiten sind Hyperlinks zu den Websites Dritter gelegt. Die aniMedica GmbH erklärt ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Die aniMedica GmbH hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb erklären wir hiermit ausdrücklich, dass wir keinerlei Verantwortung für die Inhalte und Darstellungen aller gelinkten Seiten übernehmen und jegliche Haftung dafür ausschließen. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von der aniMedica GmbH eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten.

wyżej wydruk strony
kontakt | warunki korzystania | polityka ochrony danych osobowych | znak towarowy