Fenbendazol aniMedica, 100 mg/ml, żel doustny dla kotów

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Fenbendazol aniMedica, 100 mg/ml, żel doustny dla kotów

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 ml żelu zawiera:
Substancja czynna:
Fenbendazol 100 mg/ml

WSKAZANIA LECZNICZE

Do zwalczania mieszanych inwazji pasożytów u kotów wywołanych przez:
obleńce: Toxocara cati (mystax), Trichuris spp., Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme
tasiemce: Taenia taeniaformis

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W trakcie leczenia sporadycznie mogą wystąpić objawy za strony układu pokarmowego, takie jak wymioty i biegunka o nieznanym nasileniu.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Kot.

DAWKOWANIE I DROGA PODANIA

Dawka wynosi 50 mg fenbendazolu na kg masy ciała, co odpowiada 1 ml produktu na 2 kg masy ciała.
Stosować raz dziennie przez 3 kolejne dni.
Produkt można podawać wymieszany z karmą lub na palcu do zlizania. Można też stosować bezpośrednio, deponując go w okolicach podstawy języka lub na bocznej części podstawy języka. Nie wymagana jest dieta lub odstawienie pokarmu. Zaleca się jednak unikać równoczesnego podawania produktów mlecznych, ze względu na prawdopodobieństwo nasilenia się sporadycznie występującego działania niepożądanego, jakim są wymioty.
Przy dużej inwazji glist zwłaszcza u kociąt, eliminacja pasożytów może nie być całkowita, co prowadzić może do ryzyka zarażenia osób kontaktujących się ze zwierzęciem. Należy skonsultować się z lekarzem w celu określenia konieczności kontynuowania leczenia lub jego powtórzenia.
Produkt jest bardzo dobrze przyjmowany przez zwierzęta ze względu na zawartość atraktantów zapachowych preferowanych przez zwierzęta.

ZALECENIA DO PRAWIDŁOWEGO PODANIA

w celu prawidłowego podania produktu należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce informacyjnej.

OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Chronić przed dostępem światła.
Nie używać po upływie terminu ważności.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE

Osoby podające produkt powinny unikać kontaktu preparatu ze skórą i bonami śluzowymi.
Nie stosować w okresie ciąży.
Po podaniu dawki znacznie przekraczającej zalecaną można sporadycznie obserwować objawy t.j.: wymioty i biegunka. Objawy te ustępują w krótkim czasie.
Dawka 3 razy większa od zalecanej, podana przez 6 kolejnych dni nie powodowała pogorszenia stanu zdrowia kotów. Występowało natomiast nieznaczne zmniejszenie ilości przyjmowanego pokarmu.
Dawka 5 razy większa niż stosowana u kotów podawana przez 6 dni prowadziła do wyraźnego obniżenia pobrania pokarmu i miała również wpływ na stan ogólny zwierzęcia (słabość, senność, zmniejszona aktywność).

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

3 tubostrzykawki po 3 ml w tekturowym pudełku.

NUMER POZWOLENIA

1327/02

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

aniMedica GmbH, Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell, Niemcy

PRZEDSTAWICIEL PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

LIVISTO Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 198 a, 81-571 Gdynia

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

wyżej wydruk strony
kontakt | warunki korzystania | polityka ochrony danych osobowych | znak towarowy