Aniclindan® 75 tabletki dla psów

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Aniclindan® 75 tabletki dla psów

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Klindamycyna 75 mg/tabletkę
(w postaci klindamycyny chlorowodorku 85 mg/tabletkę)

WSKAZANIA LECZNICZE

Aniclindan 75 przeznaczony jest do leczenia zakażonych ran, ropni, ropnych zapaleń skóry, zakażeń okołozębowych, zakażeń kości i stawów u psów wywołanych przez: Staphylococcus spp., Bacteroidaceae spp., Fusobacterium necrophorum i Clostridium perfringens.
Leczenie zapalenia kości i szpiku (osteomyelitis) wywołanego przez Staphylococcus aureus.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w infekcjach wywołanych drobnoustrojami opornymi na erytromycynę i linkomycynę (oporność krzyżowa).
Nie stosować przy niewydolności wątroby i nerek.
Leku nie stosować u królików, chomików, szynszyli, świnek morskich, koni oraz przeżuwaczy.
Nie stosować przypadku nadwrażliwości na klindamycynę lub linkomycynę.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W sporadycznych wypadkach może nastąpić nadmierny wzrost opornych na klindamycynę drobnoustrojów, jak Clostridium difficile czy drożdżaki. Incydentalnie może wystąpić biegunka i wymioty. W przypadkach tych należy odstawić preparat i podjąć leczenie objawowe.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Pies.

DAWKOWANIE I DROGA PODANIA

Zakażone rany, ropnie, ropne zapalenia skóry i tkanek miękkich, infekcje jamy ustnej i zakażenia okołozębowe:
5,5 mg chlorowodorku klindamycyny na kg masy ciała co 12 godzin, to jest: 2 x dziennie 1 tabletkę na 13,5 kg masy ciała.
Jeżeli po 4 dniach od rozpoczęcia kuracji nie nastąpi wyraźna poprawa to należy zmienić sposób leczenia.
Czas trwania kuracji:
- zakażone rany, ropnie, infekcje jamy ustnej i zakażenia okołozębowe - przynajmniej 10 dni
- ropne zapalenia skóry i tkanek miękkich - minimum 3 tygodnie
Zapalenia kości i szpiku (Osteomyelitis):
11 mg chlorowodorku klindamycyny na kg masy ciała co 12 godzin, to jest: 2 x dziennie 2 tabletki na 13,5 kg masy ciała.
Jeżeli po 14 dniach od rozpoczęcia kuracji nie nastąpi wyraźna poprawa, to należy zmienić sposób leczenia.
Czas trwania kuracji - minimum 4 tygodnie.

ZALECENIA DO PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Lek podawać psu najlepiej w kawałku mięsa lub innego smakołyku.
W razie potrzeby można tabletkę odpowiednio podzielić.

OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE

Przechowywać w miejscach niedostępnych do dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE

Przed leczeniem z użyciem preparatu Aniclindan 75 należy określić wrażliwość czynnika etiologicznego.
W przypadku stosowania leku przez miesiąc lub dłużej, powinny zostać wykonane okresowe badania wątroby, nerek, a także morfologia krwi. Pacjenci z ostrymi zaburzeniami pracy nerek i/lub wątroby oraz towarzyszącymi ostrymi zaburzeniami metabolizmu, powinni być leczeni z uwagą i monitorowani z wykorzystaniem badań surowicy.
Po podaniu leku należy umyć ręce. Osoby uczulone na linkozamidy (linkomycyna, klindamycyna) nie powinny podawać produktu lub powinny używać rękawiczek ochronnych.
Nie stosować w okresie ciąży i laktacji, ponieważ bezpieczeństwo produktu stosowanego w tym czasie nie zostało określone.
Ze względu na możliwy antagonizm należy unikać łączenia z chloramfenikolem lub makrolidami, które łączą się z podjednostką 50 S rybosomu.
Badania przeprowadzone na psach, polegające na podawaniu klindamycyny przez okres jednego roku dowodzą, że najwyższa tolerowana przez nie dawka klindamycyny wynosi 300 mg/kg masy ciała. Objawy przedawkowania: incydentalnie może wystąpić biegunka, wymioty oraz brak apetytu. W przypadkach tych należy odstawić preparat i podjąć leczenie objawowe.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojemnik zawierający 30 lub 120 tabletek, pakowany pojedyńczo w pudełko tekturowe.

NUMER POZWOLENIA

1114/01

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

aniMedica GmbH, Im Südfeld 9, 48308 Senden- Bösensell, Niemcy

PRZEDSTAWICIEL PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

aniMedica Polska Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 198 a, 81-571 Gdynia

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

wyżej wydruk strony
kontakt | warunki korzystania | polityka prywatności | znak towarowy